تماس با ما

آدرس: گیلان، رشت، روستای سیاه اسطلخ، خیابان شهید جماعتی، شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران کد پستی: 36197-41651 تلفن : +989114645947