قصه پگاه

شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران یکی از شرکت های زیر مجموعه صنایع شیر ایران (پگاه) می باشد که در سال ۱۳۹۳ در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار در روستای سیاه اسطلخ در نزدیکی شهر رشت با هدف تامین شیر مورد نیاز کارخانجات پگاه و همچنین تکمیل زنجیره تولید در مجموعه معظم پگاه تاسیس گردید. این شرکت فعالیت خود را با پرورش گوسانه نر پروری به ظرفیت ۲۰۰۰ راس آغاز نمود که در حال حاضر بزرگترین تامین کننده گوشت شمال و غرب کشور می باشد. با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری بر رونق بیش از پیش تولید و همچنین در راستای سیاست های سازمان جهاد کشاورزی استان مبنی بر توسعه دامداری های شیری به منظور تامین شیر مورد نیاز استان، احداث فاز شیری این مجموعه به ظرفیت ۲۰۰۰ راس در دستور کار قرار گرفت. با راه اندازی این مجموعه که به لطف ایزد منان در اوایل سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید روزانه ۴۰ تن از شیر مورد نیاز کارخانه پگاه گیلان و دیگر تولیدی های استان و منطقه تامین خواهد شد. همچنین با احداث این مجموعه ۲۲۰ نفر به صورت مستقیم و ۶۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار خواهند گردید.

 

تاریخچه

شرکت فرهنگی ورزشی پگاه (سهامی خاص) در سال ۱۳۶۱ تاسیس و در تاریخ ۱۳۸۰ تحت شماره ۱۴۲به نام استقلال شهرداری رشت به ثبت رسید، در تاریخ ۰۷/۰۵/۱۳۸۱  به صنایع شیر ایران واگذار و به موسسه فرهنگی ورزشی پگاه گیلان تغییر نام داده شد و در اداره ثبت شرکت های رشت به ثبت رسید. موسسه فوق که در اداره ثبت شرکتهای رشت به ثبت رسیده به شرکت فرهنگی ورزشی پگاه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۵۳۹۳تغییر یافت که مراتب در روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۵۹ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ درج گردید. و به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۳ نام شرکت از شرکت فرهنگی ورزشی پگاه به شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران تغییر یافته تابعیت شرکت ایرانی است و مرکز اصلی شرکت در استان گیلان، رشت، روستای سیاه اسطلخ، انتهای خیابان شهید جماعتی، شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران انتقال یافت.