تولید و دامپروری

اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۵

آزمایشگاه

با توجه به توسعه روز افزون تولید شیر در شرکت کشت و صنعت پگاه  و اهمیت مسایل تغذیه ای در تداوم افزایش تولید فراورده های دامی، اندازه گیری دقیق کیفی و کمی اقلام جیره و خوراک کاملا مخلوط شده (TMR) مصرفی در گروههای مختلف دامی می تواند یک ابزار مدیریتی جهت بالانس بهتر جیره و کاهش هزینه های دامداری باشد. […]
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۵

خوراک سازی

اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۵

شیردوشی

اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۵

زایشگاه