مناقصه ها

تیر ۲۶, ۱۴۰۰

آگهی مناقصه عملیات اجرایی ساخت، حمل و نصب یک دستگاه سوله به مقدار تقریبی ۲۰۰ تن

  موضوع مناقصه: شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران در نظر دارد نسبت به عملیات اجرایی ساخت، حمل و نصب یک دستگاه سوله به مقدار تقریبی ۲۰۰ تن مربوط به مجتمع در حال احداث دامداری ۱۰۰۰ راسی از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از  کارخانجات دارای صلاحیت دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به […]
تیر ۲۶, ۱۴۰۰

آگهی مناقصه خرید ورق فولادی و سایر اهن آلات مربوط به ساخت سوله به وزن تقریبی ۲۰۰ تن

موضوع مناقصه: شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران در نظر دارد نسبت به خرید ورق فولادی و سایر اهن آلات مربوط به ساخت سوله به وزن تقریبی ۲۰۰ تن از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از فروشندگان و کارخانجات متقاضی دارای صلاحیت دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه شرکت کشت و صنعت […]
تیر ۲۶, ۱۴۰۰

آگهی مناقصه ورق حلب کرکره ای به منظور تکمیل پوشش سقف سوله ها

  موضوع مناقصه: شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران در نظر دارد به منظور تکمیل پوشش سقف سوله های پروژه فاز شیری نسبت به خرید ۲۲.۰۰۰ متر مربع ورق حلب ۰۵۰ کرکره ای از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از واجدین شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه شرکت کشت و صنعت […]
تیر ۲۶, ۱۴۰۰

آگهی مناقصه خرید سنگ مغزه و ماکادام

موضوع مناقصه: شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران در نظر دارد نسبت به خرید ۸۴۰۰ تن سنگ مغزه و ۳۶۰۰ تن ماکادام به منظور تکمیل زیر ساخت فاز شیری از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از معدن داران ،فروشندگان و تولیدکنندگان دارای صلاحیت دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه شرکت کشت و […]